Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul Bioresurse
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. BIORESURSE
Produse și tehnologii ecologice pentru conservarea integrată a patrimoniului cultural național arhitectural din zona Sibiu-capitala culturală europeană 2007 (BIOGREEN)
Spectrometrie de
fluorescenta de raze X

Cromatografie de
lichide de inalta precizie
 

BIOGREEN    

DESPRE PROIECT
 • Denumirea proiectului: PRODUSE SI TEHNOLOGII ECOLOGICE PENTRU CONSERVAREA INTEGRATA A PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL ARHITECTURAL DIN ZONA SIBIU - CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 2007
 • Acronim: BIOGREEN
 • PNCDI II Program 4: Parteneriate in domeniile prioritare, Competitia I/2007
 • Autoritatea Contractantă: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamintului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
 • Contract nr.: 91-011/2007
 • Tipul Proiectului:
  • Proiect Complex, PC
  • Domeniul 9. Cercetare socio-economica si umanista
  • Direcția 9.5. Patrimoniul material / nonmaterial, turismul cultural; industriile creative
  • Tematica de cercetare 9.5.3.Conservarea si restaurarea patrimoniului cu asigurarea viabilitatii comunitare
 • Durata proiectului: 38,5 luni (14.09.2007-30.11.2010)
 • Finanțare: Buget de Stat +cofinantare
 • Valoarea proiectului de la bugetul de stat: 1.405.387 lei
 • Cofinantare: 42.000 lei
 • Contractor: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM - BUCURESTI
 • Director de proiect: Ing. SANDA VELEA , e-mail: general.manager@icechim.ro; Telefon: +40-21-3153299; Fax: +40-21-3123493


PARTENERI
 • Conducator de proiect:
  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM – BUCURESTI (http://www.icechim.ro)
 • Partener 1:
  Universitatea Lucian Blaga din SIBIU (http://www.ulbsibiu.ro)
 • Partener 2:
  Institutul de Cercetari Biologice Cluj-Napoca (http://www.icb.dntcj.ro)
 • Partener 3:
  S.C. UTCHIM S.RL Rm. Valcea (Agent economic cofinantator) (http://www.utchim.ro)
 • Partener 4:
  Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor Bucuresti (http://www.icdpp.ro)

OBIECTIVE
Obiective generale :
 • realizarea si implementarea de noi produse biocide pe baza de extracte naturale si/sau compusi chimici, cu impact redus asupra mediului
 • realizarea si crearea mecanismelor de implementare a tehnologiilor ecologice de obtinere si aplicare a acestora
 • utilizarea noilor compozitii biocide pentru conservarea integrata a patrimoniului cultural arhitectural din zona SIBIU
Obiective specifice:
 • fundamentarea strategiei inovative de conservare integrata a patrimoniului cultural arhitectural in zona Sibiu pe baza evaluarii gradului de biodeteriorare a acestuia si a identificarii macro si microorganismelor responsabile
 • evaluarea pricipalelor metode si tehnici existente pentru prevenirea si combaterea biodeteriorarii patrimoniului cultural arhitectural
 • conceperea si dezvoltarea de compozitii originale, pe baza de extracte naturale biologic active si/sau compusi chimici, pentru combaterea organismelor responsabile cu biodeteriorarea patrimoniului cultural imobil
 • elaborarea tehnologiilor de laborator de obtinere si caracterizare a extractelor biologic active
 • elaborarea tehnologiilor de laborator de obtinere si aplicare a compozitiilor biocide ecologice
 • demonstrarea functionalitatii solutiilor tehnice prin realizarea unei interventii practice de conservare integrata a patrimoniului cultural arhitectural din SIBIU


ETAPE
 • I. FUNDAMENTAREA STRATEGIEI PENTRU CONSERVAREA INTEGRATA A PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL ARHITECTURAL DIN ZONA SIBIU
 • II. METODE SI TEHNICI PENTRU COMBATEREA BIODETERIORARII PATRIMONIULUI CULTURAL ARHITECTURAL
 • III. CONCEPEREA SI DEZVOLTAREA DE NOI COMPOZITII ECOLOGICE PENTRU COMBATEREA ORGANISMELOR RESPONSABILE CU BIODETERIORAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
 • IV. ELABORAREA TEHNOLOGIILOR DE LABORATOR PENTRU OBTINEREA SI UTILIZAREA COMPOZITIILOR BIOCIDE ECOLOGICE CURATIVE
 • V. ELABORAREA TEHNOLOGIILOR DE LABORATOR PENTRU OBTINEREA COMPOZITIILOR BIOCIDE ECOLOGICE PREVENTIVE
 • VI. DEZVOLTAREA TEHNOLOGILOR DE OBTINERE A COMPOZITIILOR BIOCIDE ECOLOGICE și DEMONSTRAREA FUNCTIONALITATII SOLUTIILOR TEHNICE PENTRU CONSERVAREA INTEGRATA A PATRIMONIULUI CULTURAL ARHITECTURAL DIN SIBIUREZULTATE
ETAPA I:
 • 1. INVENTARUL PRINCIPALELOR OBIECTIVE DIN PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL ARHITECTURAL BIODETERIORAT DIN ZONA SIBIU
 • 2. INVENTARUL PRINCIPALELOR GRUPE DE ORGANISME CARE PRODUC BIODETERIORAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ARHITECTURAL DIN SIBIU
 • 3. CLASAMENTUL PRIORITĂȚILOR DE BIOREMEDIERE ȘI CONSERVARE ÎN ZONA SIBIU: 4 OBIECTIVE DE PATRIMONIU CULTURAL SELECTATE CA PRIORITARE (STATUIA SFÂNTULUI NEPOMOUK, CATEDRALA EVANGHELICĂ, BASTIONUL SOLDISH, ZIDURILE DE INCINTĂ ALE CETĂȚII)
 • 4. PAGINA WEB A PROIECTULUI
ETAPA II:
 • 1. MECANISMELE BIODETERIORARII SUPRAFETELOR EXTERIOARE NEADAPOSTITE DIN PIATRA SI ZIDARIE VECHE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SI CLADIRILOR DE PATRIMONIUL CULTURAL
 • 2. METODE SI TEHNICI DE DIAGNOZA A BIODETERIORARII SUPRAFETELOR EXTERIOARE NEADAPOSTITE DIN PIATRA SI ZIDARIE VECHE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SI CLADIRILOR DE PATRIMONIU CULTURAL
 • 3. MECANISME DE ACTIUNE A BIOCIDELOR IN COMBATEREA BIODETERIOGENILOR SUPRAFETELOR EXTERIOARE NEADAPOSTITE DIN PIATRA SI ZIDARIE VECHE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SI CLADIRILOR DE PATRIMONIU CULTURAL
 • 4. METODE SI TEHNICI PENTRU COMBATEREA BIODETERIOGENILOR (MUCEGAIURI, ALGE, LICHENI SI MUSCHI) SUPRAFETELOR EXTERIOARE NEADAPOSTITE DIN PIATRA SI ZIDARIE VECHE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SI CLADIRILOR DE PATRIMONIU CULTURAL
 • 5. METODE SI TEHNICI DE APLICARE A BIOCIDELOR PE DIFERITE TIPURI DE SUPRAFETE
ETAPA III:
 • 1. PRODUCTIE EXPERIMENTALA DE INTERMEDIARI PENTRU SCREENING BIOLOGIC
 • 2. SPECII DE BIODETERIOGENI IDENTIFICATE CA PREPONDERENTE PE OBIECTIVELE DE PATRIMONIU CULTURAL SELECTIONATE
 • 3. TEHNOLOGIE DE CONDITIONARE ECOLOGICA A PRODUSELOR BIOCIDE
 • 4. RAPORT DE EVALUARE A EFICACITATII ALGICIDE IN VITRO A PRODUSELOR INTERMEDIARE
 • 5. RAPORT DE EVALUARE A EFICACITATII FUNGICIDE IN VITRO A ULEIURILOR VOLATILE
 • 6. RAPORT DE EVALUARE A EFICIENTEI PRODUSELOR INTERMEDIARE IN COMBATEREA MUSCHILOR SI LICHENILOR IN CONDITII DE SIMULARE IN LABORATOR
 • 7. RAPORT DE EVALUARE A EFICIENTEI ULEIURILOR VOLATILE IN COMBATEREA MUSCHILOR SI LICHENILOR IN SITU
 • 8. CLASAMENT PRELIMINAR DE EFICACITATE BIOLOGICA PE BAZA REZULTATELOR SCREENINGULUI BIOLOGIC AL PRODUCTIEI EXPERIMENTALE DE INTERMEDIARI
 • 9. METODE DE MONITORIZARE A EFICACITATII BIOCIDE
 • 10. TEHNICA DE CONSERVARE INTEGRATA A PATRIMONIULUI CULTURAL ARHITECTURAL PRIN METODA CHIMICA ECOLOGICA
 • 11. SIMPOZION "BIOGREEN 2008"
ETAPA IV:
 • 1. TEHNICI CLASICE SI NECONVENTIONALE DE EXTRACTIE A PRINCIPIILOR ACTIVE DIN PLANTE
 • 2. TEHNOLOGIE DE EXTRACTIE A ULEIURILOR VOLATILE DIN PLANTE
 • 3. METODE SI TEHNICI DE CARACTERIZARE A PRINCIPIILOR ACTIVE DIN PLANTE
 • 4. RECEPTURI DE FORMULARE A COMPOZITIILOR ECOLOGICE CURATIVE
 • 5. TEHNOLOGIE DE OBTINERE A COMPOZITIILOR ECOLOGICE CURATIVE
 • 6. COMPOZITII ECOLOGICE CURATIVE "BIOGREEN C1-C4 " (4 formulari) PENTRU SCREENING BIOLOGIC
 • 7. PROTOCOL ANALITIC DE PROCEDURI STANDARDIZATE PENTRU CARACTERIZAREA COMPOZITIILOR BIOCIDE ECOLOGICE
 • 8. TEHNOLOGIE DE APLICARE A COMPOZITIILOR ECOLOGICE CURATIVE
 • 9. INSTALATIE MICROPILOT DE FABRICARE A COMPOZITIILOR BIOCIDE ECOLOGICE LA AGENTUL ECONOMIC SC UTCHIM SRL RM. VALCEA (model conceptual)
 • 10. RAPORT DE EVALUARE A ACTIUNII ANTIALGALE A FORMULARILOR BIOCIDE CURATIVE PRIN SCREENING BIOLOGIC IN VITRO
 • 11. RAPORT DE EVALUARE A ACTIUNII FUNGICIDE A FORMULARILOR BIOCIDE CURATIVE
 • 12. RAPORT DE EVALUARE A EFICACITATII FORMULARILOR BIOCIDE CURATIVE IN COMBATEREA MUSCHILOR SI LICHENILOR
 • 13. CLASAMENT FINAL PENTRU SELECTIA CELOR MAI EFICIENTE 2 COMPOZITII ECOLOGICE CURATIVE PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC
 • 14. TEHNICA DE CONSERVARE A PATRIMONIULUI: TRATAMENTUL CURATIV AL BIODETERIORARII SUPRAFETELOR EXTERIOARE NEADAPOSTITE DIN PIATRA SI ZIDARIE VECHE A CLADIRILOR SI MONUMENTELOR ISTORICE (METODA CHIMICA ECOLOGICA)
ETAPA V:
 • 1. RECEPTURI DE FORMULARE A COMPOZITIILOR ECOLOGICE PREVENTIVE
 • 2. TEHNOLOGIE DE OBTINERE A COMPOZITIILOR BIOCIDE ECOLOGICE PREVENTIVE
 • 3. COMPOZITII BIOCIDE ECOLOGICE PREVENTIVE PELICULOGENE "BIOGREEN P1-P6" (6 formulari) PENTRU SCREENING BIOLOGIC SI TESTE FUNCTIONALE
ETAPA VI:
 • RAPORT FINAL DE EVALUARE BIOLOGICA SI SELECTIA CELOR MAI EFICIENTE DOUA COMPOZITII BIOCIDE PREVENTIVE IN SISTEM DUAL DE TRATAMENT CURATIV/PREVENTIV
 • RAPORT DE DEMONSTRARE A FUCTIONALITATII TEHNICII NEINVAZIVE DE CONSERVARE INTEGRATA A PATRIMONIULUI CULTURAL ARHITECTURAL: STUDIU DE CAZ
 • SPECIFICATIE TEHNICA DE PRODUCTIE A COMPOZITIILOR BIOCIDE ECOLOGICE
 • CERTIFICATE DE CONFORMITATE A COMPOZITIILOR BIOCIDE
 • PROCES VERBAL DE VALIDARE PRODUSE SI TEHNOLOGII
 • MANUAL DE PREZENTARE COMPOZITII BIOCIDE ECOLOGICE
 • WORKSHOP, ARTICOLE, COMUNICARI STIINTIFICE, CERERE DE BREVET DE INVENTIE

REZULTAT FINAL

TEHNICA DE CONSERVARE INTEGRATA A PATRIMONIULUI CULTURAL ARHITECTURAL PRIN METODA CHIMICA ECOLOGICA
 • Compozitii biocide ecologice certificate si validate:
  1. compozitii curative: BIOGREEN C2 si C3
  2. compozitii preventive: BIOGREEN P3 si P6
 • Tehnologii de obtinere la nivel de microproductie a compozitiilor biocide curative si preventive validate
 • Tehnica neinvaziva de aplicare in sistem dual de tratament curativ preventiv


DISEMINARE

ARTICOLE PUBLICATE
 • 1. "Buletinul Societății Române de Biologie Celulară", ISSN: 1584-5532, vol. 38, p.215 2010 "TEHNICĂ NEINVAZIVĂ DE CONSERVARE INTEGRATĂ A FAȚADELOR DE PIATRĂ ȘI ZIDĂRIE VECHE ALE CLĂDIRILOR ȘI MONUMENTELOR BIODETERIORATE", Autori: Sanda Velea, Mariana Popescu
 • 2. "Buletinul Societății Române de Biologie Celulară", ISSN: 1584-5532, vol. 38, p.202 2010 "CERCETĂRI ASUPRA EFECTULUI FUNGICID AL UNOR FORMULĂRI BIOCIDE NOI", Autori: Monica Mironescu, Cecilia Georgescu, Ion Dan Mironescu
 • 3. "A XXXI-a Conferință Națională de Chimie", 6-8 octombrie 2010, Râmnicu Vâlcea, Book of Abstracts p. 258, (ISBN 978-973-750-194-3) "ECOTERAPIE CONSERVATIVĂ PENTRU REABILITAREA FAȚADELOR BIODETERIORATE ALE EDIFICIILOR DE PIATRĂ ȘI ZIDĂRIE VECHE" Autori: Mariana Popescu, Sanda Velea, Lucia Ilie, Elena Dobre, Ana-Maria Popilian, Florin Oancea, Elena Hera, Carmen Mincea
 • 4. Simpozionul National cu Participare Internationala "PRIOCHEM VI", 28-29 oct. 2010 pag. 84, (ISBN 978-973-0-09284-4) "PRODUSE SI TEHNOLOGII ECOLOGICE PENTRU CONSERVAREA INTEGRATA A PATRIMONIULUI CULTURAL ARHITECTURAL" Autori: Velea Sanda, Popescu Mariana, Ilie Lucia, Dobre Elena, Popilian Ana-Maria, Oancea Florin, Hera Elena, Mincea Carmen
 • 5. "Simpozionului internațional Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă PRIOCHEM" - ediția a V-a, 29 - 30 Octombrie 2009 , Sinaia - ROMÂNIA, Volum de rezumate ISBN 978-973-0-06996-9
  • SOLUȚIE ECOLOGICĂ DE TRATAMENT CURATIV AL BIODETERIORĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL ARHITECTURAL p.117 : Sanda Velea, Mariana Popescu, Elena Dobre, Lucia Ilie
  • EVALUAREA EFECTELOR ALGICIDE ALE UNOR SOLUȚII BIOCIDE COMPLEXE PRIN TESTUL SELENASTRUM p. 118 : Adriana Bica, B. Druga, C. Coman, Ana Nicoara, N. Dragos
  • STUDIU PRIVIND COMPOZIȚIA CHIMICĂ A UNOR ULEIURI VOLATILE OBTINUȚE DIN FLORA SPONTANĂ p.119: Cecilia Georgescu, Monica Mironescu, Livia Bucșa
  • COLONIZAREA LICHENILOR PE ZIDURILE DE FORTIFICAȚIE DIN TRANSILVANIA p.120: Livia Bucșa, Monica Mironescu, Cecilia Georgescu
  • STUDIUL ACȚIUNII UNOR BIOCIDE ASUPRA MUCEGAIURILOR IZOLATE DE PE MONUMENTE DIN PIATRĂ ȘI CARAMIDĂ p.121: Monica Mironescu, Cecilia Georgescu, Livia Bucsa, Letiția Oprean
  • NOI COMPOZIȚII ECOLOGICE CU POTENȚIALĂ ACȚIUNE DE COMBATERE A ORGANISMELOR RESPONSABILE CU BIODETERIORAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ARHITECTURAL p.122: F.Oancea, Sanda Velea, Elena Hera, Carmen Mincea, Alexandra Pasareanu, Mariana Popescu, Elena Dobre
 • 6. "Buletinul Societății Române de Biologie Celulară", ISSN: 1584-5532 vol. 36, p.27-28, 2008 "ALGE ȘI CIANOBACTERII DIN MICROBIOTA ASOCIATĂ UNOR MONUMENTE ARHITECTURALE", Autori: Laura Momeu, Nicolae Dragoș, Livia Bucșa
 • 7. "Acta Oenologica Cibiniensis" vol.I, 2008, p.57-64, ISSN 122-5015 ACTION OF VOLATILE OILS ON MOULDS ISOLATED FROM STONE: Monica Mironescu, Cecilia Georgescu, Letitia Oprean, Livia Bucsa
 • 8. "Journal of Agroalimentary Processes and Technologies", vol. XIV, No.1 (2008), p. 30-33 PRELIMINARY RESEARCHES ON THE EFFECT OF ESSENTIAL OILS ON MOULDS ISOLATED FROM SURFACES: Monica Mironescu, Cecilia Georgescu
 • 9. "A XXX-a Conferință Națională de Chimie, Călimănești-Căciulata, jud. Vâlcea, 8-10 octombrie 2008", Volum de rezumate ISBN 978-973-750-124-0, pag. 100 BIOCIDE ECOLOGICE PENTRU CONSERVAREA INTEGRATĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL ARHITECTURAL : Sanda Velea, Mariana Popescu, Ghe. Răceanu, N. Luță, Camelia Rovinaru, Daniela Stilpeanu, Lucia Ilie
ARTICOLE ACCEPTATE SPRE PUBLICARE
 • 1. "Journal of Environmental Protection and Ecology" revista cotata ISI: ISSN 1311-5065 OBTAINING, CHARACTERISATION AND SCREENING FOR ANTIFUNGAL ACTIVITY OF SOME ESSENTIAL OILS FROM SPONTANEOUS FLORA : Cecilia Georgescu, Monica Mironescu
 • 2. "Journal of Environmental Protection and Ecology" revista cotata ISI: ISSN 1311-5065 "RHEOLOGY AND BIOFILM FORMING CAPACITY OF A NOVEL POLYSACCHARIDE PRODUCED BY AN EXTREME HALOPHYLIC MICROORGANISM" : Monica Mironescu, Vionela Mironescu
 • 3. "Journal of Agroalimentary Processes and Technologies", vol XV, nr.2, 2009 COMPARATIVE SPORICIDAL EFFECTS OF VOLATILE OILS: Monica Mironescu, Cecilia Georgescu, Letitia Oprean
 • 4. "Romanian Journal of Plant Protection", editura ASAS "EVALUAREA ACTIVITATII BIOCIDE A UNOR FRACTII EXTRACTABILE FATA DE ALGELE UNICELULARE DESMODESMUS SUBSPICATUS SI SELENASTRUM CAPRICORNUTUM" Manuscris 11/06.12.2008: Carmen Mincea, F.Oancea, Alexandra Pasareanu, Elena Hera, V.Fatu
 • 5. "Romanian Biotechnological Letters" rev. cotata ISI (ISSN 1224-5984) Art. 340/ 2010 "THE EFFICIENCY OF NEW BIOCIDAL COMPOSITIONS IN THE CURATIVE TREATMENT OF BIODETERIORATED MONUMENTAL STONE SURFACES" Autori: Sanda Velea , Mariana Popescu, Elena Dobre, Ilie Lucia, Nicolae Dragos, Cecilia Georgescu, Elena Hera, Carmen Mincea, Florin Oancea
 • 6. "Acta Biologica Hungarica" rev. cotata ISI, MS 2735/2010 "SCREENING THE ANTIFUNGAL ACTIVITY OF THE VOLATILE OIL EXTRACTED FROM THYMUS SERPYLLUM" Autori: Monica Mironescu, Cecilia Georgescu, Livia Bucsa
 • 7. "Romanian Journal of Plant Protection" 2010 "ORGANIC COMPOSITIONS TO PROTECT ARCHITECTURAL HERITAGE AGAINST BIODETERIORATION" Autori: Elena Hera, Carmen Mincea, Alexandra Pasareanu, Mariana Popescu, Elena Dobre, Sanda Velea, C. Lazureanu, F. Oancea
COMUNICĂRI STIINTIFICE

I. Simpozionul Știintific Anual cu Participare Internationala "Protectia plantelor – eficienta economica, sociala si ecologica in contextul unei agriculturi moderne" ASAS, Bucuresti, 15-17 februarie 2010
 • "COMPOZIȚII PENTRU PROTECTIA ECOLOGICA A PATRIMONIULUI ARHITECTURAL" Autori: Elena Hera, Carmen Mincea, Alexandra Păsăreanu, Mariana Popescu, Elena Dobre, Sanda Velea, F. Oancea
II. Simpozionul National cu Participare Internationala PRIOCHEM" VI, Bucuresti, 28-29 oct. 2010
 • "PRODUSE SI TEHNOLOGII ECOLOGICE PENTRU CONSERVAREA INTEGRATA A PATRIMONIULUI CULTURAL ARHITECTURAL" Autori: Velea Sanda, Popescu Mariana, Ilie Lucia, Dobre Elena, Popilian Ana-Maria, Oancea Florin, Hera Elena, Mincea Carmen
III. "Interim Meeting Scientific Research Working Group", Pisa-Italia, 7-8 octombrie 2010
 • "PROBLEMS OF RESTORING MURAL PAINTING WITH ADVANCED FUNGIC DECAY" Autori: Livia Bucsa, Cecilia Georgescu, Mihai Bărhală, Monica Mironescu, Iasmina Moza
IV. Simpozionului internațional "Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă PRIOCHEM" V, Sinaia, 29 - 30 Octombrie 2009
 • Workshop BIOGREEN
V. SIMPOZION "BIOGREEN 2008", Curmătura Ștezii, Rășinari, jud. Sibiu, 30 septembrie-3 octombrie 2008
 • COMPOZIȚII BIOCIDE SINERGICE PE BAZĂ DE ARGINT CU ACTIVITATE ANTIMICROBIANĂ: Sanda Velea, Lucia Ilie, S.Șerban
 • LICHENII CA FACTOR DE BIODEGRADARE LA ZIDURILE DE INCINTĂ DIN SIBIU, Livia Bucșa
 • COMUNITĂȚI DE CIANOBACTERII ȘI ALGE IMPLICATE ÎN PROCESELE DE BIODEGRADRE A MONUMENTELOR ARHITECTURALE: Laura Momeu, N. Dragoș, Livia Bucșa
 • METODE DE TESTARE A BIOCIDELOR CARE INHIBĂ FORMAREA (FOTO)BIOFILMELOR: F. Oancea, Oana Sicuia, V. Fătu, Roxana Zamfiropol, Sorina Dinu
 • MIXTURI CHIMICE SINERGICE PENTRU PROTECȚIA MONUMENTELOR ISTORICE ARHITECTURALE ÎMPOTRIVA AGENȚILOR BIODETERIOGENI: N.Luță, Sanda Velea, Mariana Popescu
 • BIOCIDE ECOLOGICE PENTRU CONSERVAREA INTEGRATĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL ARHITECTURAL: Sanda Velea, Mariana Popescu, G. Răceanu, N. Luță, Camelia Rovinaru, Daniela Stîlpeanu, Lucia Ilie
 • STUDIUL ACȚIUNII ULEIURILOR VOLATILE ASUPRA FUNGILOR IZOLAȚI DE PE MONUMENTELE ISTORICE DIN PIATRĂ ȘI CĂRĂMIDĂ : Cecilia Georgescu, Monica Mironescu
 • EVALUAREA ACTIVITĂȚII BIOCIDE A UNOR FRACȚII EXTRACTIBILE FAȚĂ DE ALGELE UNICELULARE DESMODESMUS SUBSPICATUS ȘI SELENASTRUM CAPRICORNUTUM: F. Oancea, Carmen Mincea, Alexandra Păsăreanu, Elena Hera
VI. Simpozionul Internațional "Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă - Priochem 2008", ICECHIM București, 30-31 octombrie 2008.
 • COMPOZIȚII SINERGICE DE SUBSTANȚE CHIMICE UTILIZATE PENTRU PROTECȚIA MONUMENTELOR ISTORICE ARHITECTURALE ÎMPOTRIVA AGENȚILOR BIOLOGICI CE LE COLONIZEAZĂ ȘI BIODEGRADEAZĂ: N. Luță, Sanda Velea, Mariana Popescu

CERERE DE BREVET DE INVENTIE

 • Nr. Dosar OSIM: A01183/25.11.2010
 • Brevet de inventie cu titlul: COMPOZIȚII BIOCIDE PENTRU TRATAMENTUL BIODETERIORĂRII SUPRAFEȚELOR EXTERIOARE DE PIATRĂ ȘI ZIDĂRIE VECHE ȘI TEHNICĂ NEINVAZIVĂ DE APLICARE A ACESTORA

CONTACT
 • general.manager@icechim.ro
  mariana280259@yahoo.com


Icechim © 2009 - 2020 Activitate | Colaborari | Infrastructura de cercetare | Proiecte | Parteneri | Laborator Biocide | Laborator Fertilizanți | Contact    

Logo Symbol Mediasoft